Mer info

Läs mer

Terapi är behandlingen av hälsoproblem, såväl av somatiska som psykiska som psykosociala besvär. Ordet kommer av grekiska θεραπεία therapeia, betjäning, vård, botande.

 

Nedan beskrivs några av de tillstånd som kan behandlas med KBT.

 

Panikattacker


En panikattack  är ett ångesttillstånd som kommer plötsligt och som  är oerhört obehagligt för den som drabbas. Symptomen kan bestå i svettningar, darrningar, overklighetskänslor, tryck över bröstet och andnöd.

Ångesten börjar på en relativt låg nivå för att småningom nå ett klimax, med mycket stark ångest varefter ångesten klingar av. Panikattacken kan vara olika länge beroende på person och tillfälle.  Vanligt är att attacken håller i sig 5 -10 minuter.


Trots att panikattacken är fysiskt ofarlig  är dödsångesten högst verklig för den som är mitt i en attack.


Man kan drabbas av en enstaka attack, men ofta återkommer panikattackerna med jämna mellanrum. Har man återkommande attacker infinner sig en oro och rädsla för att ånyo drabbas av en attack. Rädslan för attacken kan göra att man, naturligt nog, söker undvika platser som förknippas med panikattacker. Det är ofta platser eller situationer där man kan känna sig instängd, som i tunnelbanor, hissar, biosalonger, flygplan eller situtioner där det skulle kännas pinsamt att lämna, som hos frisören eller att i mataffären behöva lämna en full varuvagn och fly ut på gatan.


Genom att undvika platser och situationer kan man till viss del minska risken att drabbas av en panikattack. Priset är dock att man kan bli väldigt  begränsad i sitt liv, där man undviker att träffa vänner, gå på teater, försakar resor, är hänvisad till att bara åka buss trots att tunnelbaneresan skulle gå fortare,   


Det finns ett brett forskningsstöd för att behandling med KBT är verksamt för att lindra eller helt befria från paniksyndrom.


Depressioner*


Vad är depression?


Nedstämdhet, oro och ångest är naturliga reaktioner på svåra händelser i livet. Om du till exempel har förlorat jobbet, fått problem med ekonomin eller dina nära relationer, kan du må dåligt under en period.


Det är också vanligt med nedstämdhet utan någon tydlig anledning. Känslor av sorg, ilska eller håglöshet är en del av livet och varken sjukt eller skadligt. Oftast går känslorna över efter en tid, kanske med stöd av närstående. Vardagens sysslor och rutiner kan också hjälpa till, så att man tänker på och gör annat än det som är svårt.


När nedstämdheten övergår i depression


Om du känner dig nedstämd och orkeslös varje dag under mer än två veckor och har tappat lusten till sådant du vanligtvis brukar tycka om att göra, kan du ha blivit deprimerad.


Gränsen mellan nedstämdhet och depression är flytande. Det händer att den som håller på att bli deprimerad inte själv märker det. Ibland är det de närstående som upptäcker förändringen.


En enstaka depression går oftast över på ungefär ett halvår, men det kan vara en mycket besvärlig period. Det är viktigt att be om hjälp, så att depressionen blir så lindrig som möjligt.


De allra flesta som råkar ut för en depression och får rätt behandling börjar må mycket bättre redan efter några veckor.


*1177 Vårdguiden

Fobier*


Om du är så rädd för någonting att du gör allt för att undvika det du är rädd för kallas det för en fobi. Om din fobi begränsar eller påverkar ditt dagliga liv kan du behöva söka hjälp. Det finns bra behandling mot fobier


Vad är en fobi?


De flesta har något de känner en överdriven rädsla för. Det kan exempelvis vara


  • blod
  • ormar
  • råttor
  • spindlar
  • hundar.

Du kan också vara rädd att till exempel


  • kräkas
  • ta sprutor eller lämna blodprov
  • flyga eller befinna dig på höga höjder
  • vara i ett trångt utrymme som till exempel i en hiss.


Rädslan varierar från ångest eller starkt obehag till panikartad rädsla. Om du har en fobi är du så rädd för någonting att du börjar undvika det. Genom att undvika det som skrämmer kan fobin innebära ett hinder för dig att leva det liv du vill.


Att känna obehag inför någonting är inte samma sak som att ha en fobi. Om ditt liv däremot påverkas och begränsas dagligen på grund av din rädsla, kan det vara en fobi som du kan behöva behandling för.


Det är inte alla fobier som behöver behandlas. Du avgör själv om din fobi utgör ett hinder för dig att leva det liv som du vill.


*1177 Vårdguiden


Besöksadress

Luntmakargatan 52

0703 838821

Länkar

Info


BankGiro: 534-2159


Företaget är registrerat för F-skatt